Vårt Tidsredovisningssystem

Modern assistans använder tidsredovisningssytstemet FAST.
FAST är ett webbaserat system för in- och utloggning, schemaläggning samt tidshantering och är anslutet till Försäkringskassan.
Hanteringen för assistenter sker via läsplattor hos kunderna, men scheman och annan information kan lätt nås från egen smartphone, läsplatta eller dator via personliga log-in.
Varje månad genererar systemet automatiskt rapporter till lönesystem och Försäkringskassan så att inga manuella tidsrapporter behöver hanteras av assistenterna. Varje assistent signerar sina arbetade timmar med sitt bank-ID.
FAST är godkänt enligt Försäkringskassans nya regler och systemet uppdateras fortlöpande.