VÅR PERSONAL

Lite Personligare Assistans

Varje människa är unik

Vi på Modern assistans utgår vi från insikten om att varje människa är unik. Det gäller personal såväl som kunder.

Personkemi

Vi strävar efter goda relationer mellan våra kunder och våra personliga assistenter. Ett väl utfört jobb bygger ofta på god personkemi mellan kund och assistent.

Utbildning

För att nå våra högt uppsatta mål för både kund och medarbetare väljer vi att låta våra personliga assistenter genomgå relevanta utbildningar. Med rätt sorts utbildning kan assistenten på ett professionellt sätt tillgodose de speciella behov man möter. I fall där vi behöver utföra medicinska uppgifter låter vi våra personliga assistenter genomgå vi utbildning med distriktsköterskan eller motsvarande.

Debriefing

För en personlig assistent är det värdefullt att ha en kanal för ventilering och feedback. Att få träffa ledare och andra assistenter för diskussioner och utbyte av erfarenheter är ett bra och viktigt inslag för alla våra medarbetare.

Coachning

Vi på Modern assistans ser handledning som ett nyckelmoment för vårt arbetes utveckling. Medarbetarna i våra arbetsgrupper handleds av coachen Patrik Svarvén. Läs gärna mer om honom på www.unipeak.se. 

Ledstjärna

Glädjen och viljan att arbeta med människor är vår ledstjärna. Det är vad som är viktigast för oss vid rekrytering av medarbetare. Vi på Modern assistans satsar på vår personal. Vi vet att det lönar sig.

"Jag trivs så bra eftersom de satsar på oss i personalen och att vi får vidareutbildning och feedback. Vi har många utvecklande aktiviteter tillsammans."

Maria, personlig assistent,

Jag har alltid haft ett intresse för omsorg och processerna som sker där. Genom att få arbeta med både kunder och personal som chef har jag ett ansvar, men också en möjlighet att påverka som motiverar mig. Tillsammans med personalen har jag försökt utveckla arbetet inom assistansen för att öka kvalitet, trivsel och motivation.

Oskar Johansson,
Grundare & ägare

Min bakgrund är den kommunala vård/omsorgen. Det är för mig självklart att behålla det som fungerade bra där. Men här i Modern Assistans kan vi krydda det med kortare beslutsvägar och ett personligare klimat.

Taina Isaksson,
Grundare & ägare