Utbildning personlig assistans

Medicin- och omvårdnadskunskap

Vår distriktssköterska (Dsk) utbildar våra personliga assistenter. Distriktssköterskan går igenom delmoment i medicin- och omvårdnadskunskap.

Distriktssköterskan godkänner vår personal

Distriktssköterskan godkänner vår personal genom en delegering. Detta specificerar de personliga assistenternas uppgifter i varje enskilt fall. Tack vare detta kan kundens personliga assistenter utföra flera av sjukvårdspersonalens uppgifter i hemmet.

Rehab station

Modern assistans samarbetar med Rehab station, som har mångårig erfarenhet av medicinsk rehabilitering på flera områden. Vid behov hyrs de in som konsulter och utbildare. Deras specialkompetens ger oss möjlighet att skräddarsy kurser som specifikt riktar sig till en enskild kunds behov.

Arbetsmiljöforum

Genom Arbetsmiljöforum har vi ökat vår kunskap om arbetsmiljöfrågor. Arbetsmiljöforum ordnar kurser som rör exempelvis systematiskt arbetsmiljöarbete och skyddsombudsarbete.