OM OSS

Om modern assistans

Modern Assistans

Företaget grundades av Taina Isaksson och Oskar Johansson för 15 år sen. Vårt kontor finns i Johanneshov och vårt verksamhetsområde är Enskede med omnejd. Modern Assistans utför varje månad 4000 timmar assistans.

Kundens behov centralt

Kundens behov är centralt i vår verksamhet. För oss är det av största vikt att kunden själv får styra och forma sin personliga assistans. Vi försöker alltid att möta de behov som finns hos en kund på rätt sätt.

Det lokala alternativet

Vi har alltid arbetat i Enskedeområdet och vi tror att våra kunder uppskattar och känner en trygghet i att vi finns i närheten. Vi har med tiden utvecklat goda kontakter i området och en mycket god lokalkännedom.

Skräddarsydd assistans

Ibland är det personkemin som är viktigast. Andra gånger är det nödvändigt att den personliga assistenten har adekvat utbildning i fall där det krävs spetskompetens. Vi skräddarsyr alltid kundens assistans.

Schema och friskvård

En viktig del i anställningen hos oss på Modern assistans är att medarbetaren själv kan styra sin schemaläggning. Dessutom kan den anställde utnyttja möjligheten till friskvård.

God arbetsmiljö

Att få adekvat utbildning är just en av de komponenter som är av vikt för god personaltrivsel. Även andra komponenter som trygg anställning, tydlig arbetsbeskrivning och möjlighet till handledning bidrar till trivsel hos våra personliga assistenter.