KUND

Varje människa är unik

Kundens vardag -vårt arbete

Varje kund har sina speciella önskemål som är viktiga för just dem. I vissa fall står basala behov i centrum för kunden. I andra fall kan det vara utövandet av ett intresse som står i fokus. Vår ambition är att uppmärksamma vad som är viktigt och försöka hjälpa kunden att kunna leva sitt liv utifrån sina önskemål.

Respekt
Ytterligare en ledstjärna för oss på Modern assistans är respekt. Vi lär känna våra kunder och deras olika önskemål om bemötande och rutiner. Eftersom våra kunder måste dela sin vardag med sina personliga assistenter är det av största vikt att kund och assistent lär sig respektera varandras roller och behov.

Trygghet

Våra kunder vet att vi finns där oavsett vad som händer. Om något oförutsett inträffar är arbetsledningen alltid tillgänglig för ett samtal eller ett personligt möte.

Det är inget konstigt att personal ibland behöver vara hemma med sjukt barn, eller själva blir sjuka. Och för att lösa det har vi en egen jour med rutinerad personal som åtgärdar uppkomna luckor.

"Jag trivs så bra eftersom de satsar på oss i personalen och att vi får vidareutbildning och feedback. Vi har många utvecklande aktiviteter tillsammans."

Maria, personlig assistent,